Vidnesbyrd

Gud kan - Anna Christensen
Luthers bøn, som rystede verden

For 446 år siden, den 16. april 1521, red Martin Luther ind til byen Worms. Kejser Karl den Femte, som dengang herskede, havde lovet at beskytte ham på rejsen fra Wittenberg til Worms. Hans venner nærede stor bekymring for hans sikkerhed på denne rejse, medens hans fjender tørstede efter hans blod.

Om en dag eller to skulle han stedes for kejseren og for kongressen, som bestod af alle de højtstående embedsmænd inden for pavedømmet. Inden den store reformator skulle træde frem for denne forsamling, bad han følgende bøn, som findes optegnet af dr. D”Aubigne i hans bog "Reformationens Historie". Denne mægtige, ydmyge bøn giver et indblik i, hvad reformationen kostede Luther i en verdens krisetid. Hans bøn benævnes som en af verdenshistoriens dyrebareste dokumenter.

Luther bad således:

"O almægtige og evige Gud! Hvor forfærdelig er ikke denne verden. Se, den åbner sin mund for at opsluge mig, og jeg har så lidt tillid til dig ... Hvor svagt er ikke kødet, og hvor stærk er ikke Satan! Hvis min styrke og tillid kun var til denne verden, så var det ude med mig . .. Min sidste time er kommet, min dom er fældet...

"O Gud, o Gud! ... O Gud, hjælp mig, når jeg står over for denne verdens visdom. Gør det! Du alene kan gøre det... For dette er ikke min opgave, men din. Jeg har intet at gøre her; jeg kan ikke bestå i kampen mod disse store i verden.

"Jeg kunne ønske, at mine dage blev tilendebragt i fred og lykke, men det gælder din sag. .., og det er en retfærdig og evig sag. O Herre, hjælp mig! Trofaste og uforanderlige Gud, jeg slår ikke min lid til noget menneske. Det ville være forgæves. Alt, hvad der er fra mennesker, er usikkert. Alt, hvad der er fra mennesker, slår fejl...""

"O Gud, min Gud, hører du mig ikke? ... Min Gud, er du død? ... Nej, du kan ikke dø. Du skjuler dig kun... Du har udvalgt mig til denne gerning. Jeg ved det så godt . . . Du må handle, o Gud ... Stå ved min side, for din elskede Søns, Jesu Kristi skyld, Han er min forsvarer, mit skjold og mit stærke tårn."

Efter et øjebliks stille kamp, fortsatte han:

"Herre, hvor opholder du dig? ... O min Gud, hvor er du? ... Kom, kom, jeg er rede ... Jeg er rede til at give mit liv for sandhedens skyld ..., tålmodig som et lam, for det er din sag det gælder - alene din ... Jeg vil aldrig skilles fra dig, hverken nu eller i al evighed. Og selv om verden var fuld af djævle, selv om mit legeme, som dine hænder har skabt, skulle dræbes, sønderflænges og brændes til aske ..., min sjæl er hos dig... Ja, dit Ord er min fortrøstning. Min sjæl tilhører dig. Den skal evigt være hos dig... Amen ... O Gud, hjælp mig! ... Amen."

Denne bøn forklarer Luther og reformationen. Og det er den slags kraftige og indtrængende bønner, der må til i dag, for at der kan sejres over magterne og myndighederne i denne tids mørke og gudløshed.

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media