Krig og hungersnød

Krig og hungersnød

Når vi kender skrifterne, så ved vi også at det vil tage til med krig og hungersnød, jo længere frem vi når i tiden.

Men arbejdet fortsætter i Guds rige uanset hvad, både med at brødføde folk, støtte op om det arbejde der gøres i de lande hvor den er gal, men også i bøn for at Gud må gribe ind i de befolknings situation, både til sjæl og legeme.

Kærlighedsbudet byder os at gøre noget, enten i bøn og eller økonomiskstøtte til organisationer der arbejder i de områder.

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media