Israel

Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt. Ps 122:6

Vær med til at bede for Israel og jøderne rundt omkring i verden, at de må komme hjem, at de må have fred, at Gud må møde dem og åbenbare sig for dem.

Men bed også for Israels fjender, både dem der er i regering, og for dem der af muslimsk herkomst, må danne fred med jøderne.

Bed om at Israel må vinde den informationskrig der er i medierne, at Israel må vinde med visdom og kløgt.

Følg med i nyhederne inde på denne hjemmeside.

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media