Artikler

Hvordan bede i tro?

(Jak 1.6)
Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden

Hvis du går ind på www.biblos.dk under artikler og emnet tro, så finder du artikler om at troen er en person, personen Jesus Kristus, du finder at tro er noget Gud er når han flytter os fra et sted til et andet.

Men spørgsmålet dukker op som, hvad vil det sige at bede i tro? Mit bønsliv er da ikke så overnaturligt, vil du sikkert sige.

En ting jeg har opdaget er, at nogle af de ting jeg kæmper med, ved jeg allerede, eller gør allerede, jeg vidste bare ikke det var det jeg gjorde.

Men lad os se på det. Hvor er troen i vor liv så?

(Joh 6:29)
Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt.«

Det er Guds gerning at vi tror, og vi ved af andet sted at vi alle har et mål af tro (Rom 12.3), som vi kan bruge, som vi kan lade virke i vor liv.

Det drejer sig ikke om at leve op til, anstrenge sig, eller gøre noget særligt, nej, at tro er at være, at bede i tro er bare dette, at lade hjertets overflod tale, for derud af springer livet, eller troen kunne man sige.

Altså er at bede i tro med "Kristus lighed" at gøre, ligedannelse med Jesus.

Det mål at ligedannelse med Jesus du er vokset til, det samme mål af tro vil du have i henhold til det at bede i tro. Du er så at sige "gjort til" det at bede i tro.

Mere om dette senere....

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media